X-TEND®

Det originale vaiernettet i syrefast stål.

X-TEND produktkatalogX-TEND tilbehør

X-TEND  vaiernett i syrefast stål er et fleksibelt, sterkt og varig produkt som innbyr til kreative løsninger. Nettet lages av vaier i forskjellig tykkelse og tilbys i en mengde forskjellige maskestørrelser. Se oversikt nedenfor.

X-TEND er også tilgjengelig i et utvalg farger.

Fleksibiliteten i utførelse gjør at produktet egner seg i et vidt spenn av bruksområder, fra elegant rekkverksfyll i innvendige trapper, til utendørs fallsikring i værharde omgivelser.

X-TEND produseres i all hovedsak prosjekttilpasset.

Produktanbefalinger og tilbud.

For å gi veiledning om valg av produkt trenger vi en enkel beskrivelse av prosjektet og funksjonen nettet skal ha. Send oss en beskrivelse via vårt kontaktskjema, på e-post  ak@vaiernett.no eller på telefon 974 10 610.

Avhengig av hvilken fase prosjektet er i setter vi samtidig opp et kostnadsoverslag, en budsjettkalkyle eller et bindende tilbud.

Teknisk informasjon

X-TEND CXL Micro

  • Produseres prosjektbasert på mål i ønsket format i inntil 50 m lengde.
  • Liggende eller stående maskeretning.

Varianter 
Nett i ø1,5mm vaier – maskestørrelser fra 18x33mm til 200x346mm.

Nett i ø2mm vaier – maskestørrelser fra 30x53mm til 200x346mm.

 

X-TEND CXE

  • Produseres prosjektbasert på mål i ønsket format i inntil 50 m lengde.
  • Liggende eller stående maskeretning.

Varianter 
Nett i ø3 mm vaier – maskestørrelser fra 40x69mm til 200x346mm.

 

X-TEND CXS

  • Maskinprodusert nett i standard eller prosjekttilpasset høyde. Inntil 150 meters lengde.
  • Kun liggende maskeretning.

Varianter 
Nett i ø1,5mm vaier – maskestørrelser fra 40x75mm til 180x312mm.