Design ballplass:         Veidekke Landskap
Montasje X-TEND:      Euroweld AS
Byggeår:                       2021
Foto:                              Vaiernett AS


Ballplass i Ruseløkkveien

Urban ballplass i ærverdige omgivelser.

I forbindelse med renoveringen av Ruseløkka skole ble også gaterommet i Ruseløkkveien oppgradert med blant annet sykkelparkering og ballplass. Ballplassen er avgrenset av et 4 meter høyt X-TEND vaiernett.  Det gir en trygg ballplass tett på en trafikkert gate. Samtidig sørger nettes høye transparens for at konstruksjonen blir lite fremtredende og bidrar på det måten til at den massive steinmuren fortsatt spiller hovedrollen i gatebildet. Slik den har gjort det i nærmere 140 år.