Rekkverksentreprenør:   Seim Gjerde AS

Hovedentreprenør:          Arne Rød & Co AS

Byggherre:                          Oslo kommune Bymiljøetaten

Byggeår:                               2022/2023

Foto:                                      Vaiernett AS


Gressholmen.

Rekkverk på den nye fergekaia.

Fergemateriellet som trafikkerer de populære rutene i Indre Oslofjord er skiftet ut til moderne el-ferger. I den forbindelse er også flere av fergekaiene flyttet og oppgradert. Det gjelder blant annet fergekaien på Gressholmen.

Her ble kaien nedenfor Gressholmen Kro utvidet og tilrettelagt med bl.a. nye rekkverk. Som rekkverksfyll er det brukt X-TEND CXL Micro i  2mm i maskestørrelse 40x71mm.

Nettet er spent oppi et rammeverk som er konstruert av I-SYS vaierkomponenter. 8mm vaier er trukket horisontalt gjennom øyebolter som er sveiset på stolpene. Vaierne er terminert i hver ende med gjengeterminaler og strammet opp med selvpressende strekkfisker. Dette gir en fleksibel og solid rammekonstruksjon.