Arkitekt:                               L2 Arkitekter

Rekkverksentreprenør:   EuroWeld AS

Byggherre:                          Helse Sør-Øst RHF

Hovedentreprenør:           AF Anlegg

Byggeår:                               2022

Foto:                                      Vaiernett AS


Fjordparken i Drammen

Ny GS-bru.

Helse Sør-Øst bygger nytt sykehus i Drammen og det medfører omlegging av infrastruktur og veinett i området. Et av delprosjektene som allerede er tatt i bruk er en ny GS-bru som knytter Fjordparken sammen med Jacob Borchs gate. I rekkverket på brua er det brukt X-TEND vaiernett montert på ramme av I-SYS vaiersystem. Det kan se ut som rekkverket er satt sammen av gjentagende elementer, men brua har en kurve og en bue som krevde tilpasning. EuroWeld utarbeidet en detaljert produksjonsplan for rekkverket og deres endelige bestillingen av X-TEND var på 168 nett fordelt på 53 forskjellige formater.