Byggherre:                 Ringerike kommune
Rekkverksdesign:     IKON Norge AS
Entreprenør:              IKON Norge AS
Byggeår:                      2021
Foto:                            Vaiernett AS


Hengebru over Sokna

Nytt liv til gammel hengebru.

Ved Veme i Ringerike kommune krysser en mye brukt tursti Sokna. Hengebrua som har tatt turgåerne over elva i mange år trengte vedlikehold og oppgradering i form av nytt dekke og nytt rekkverk. Entreprenøren utviklet et sinnrikt justerbart system som ble montert på den opprinnelige konstruksjonen. I rekkverket er det brukt X-TEND vaiernett montert på ramme av I-SYS vaiersystem.