Design:              Sweco
Entreprenør:   IKON Norge AS
Byggherre:       Bane NOR/Vestby kommune
Byggeår:            2021
Foto:                  Vaiernett AS


Hølenviadukten

Jernbanebroen som ble til gang- og sykkelvei.

Hølenviadukten på Smaalensbanen ble bygget i 1878 og var i bruk frem til ny togtrasé ble innviet i 2006. I ettertid har Vestby kommune gitt den gamle tog-traseen nytt liv som sykkelsti.

Sommeren 2021 ble den verneverdige Hølenviadukten nyåpnet; denne gang som gang- og sykkelbro. IKON Norge AS har produsert og montert dekke og rekkverk.

I rekkverket er det brukt X-TEND vaiernett spent opp med I-SYS vaiersystem. Resultatet er et sikkert rekkverk som hverken sperrer for utsikten, eller tar oppmerksomheten bort fra den spektakulære brokonstruksjonen.